Zadłużenie nie jest sytuacją bez wyjścia

Zadłużenie nigdy nie powinno oznaczać wykluczenia. Każdy może znaleźć się w sytuacji, kiedy nie jest w tanie spłacać swoich zobowiązań. Często dzieje się tak z przyczyn od nas niezależnych. Utrata pracy, choroba czy inne sytuacje losowe mogą diametralnie zmienić naszą sytuację finansową. Należy jednak pamiętać – zadłużenie nie jest sytuacją bez wyjścia. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące prowadzonych przez nas spraw.

 

Tel: 22 428 18 08

E-mail: windykacja@efficenter.pl

Pomożemy Państwu rozwiązać problem w spłacie zaległego zadłużenia bez dodatkowych kosztów i niepotrzebnego stresu. Wiemy, jak ułatwić wyjście z pętli zadłużenia.

Dodatkowe informacje

Ugoda jest formą umowy mającej na celu polubowne rozwiązanie sprawy. Osoba zadłużona ma szansę na zawarcie porozumienia z wierzycielem i dostosowanie spłaty zobowiązania do swoich możliwości finansowych. Ugoda może uchronić osobę zadłużoną przed ponoszeniem dodatkowych kosztów, wynikających z postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Ugoda jest formą umowy mającej na celu polubowne rozwiązanie sprawy. Osoba zadłużona ma szansę na zawarcie porozumienia z wierzycielem i dostosowanie spłaty zobowiązania do swoich możliwości finansowych.

Ugoda może zostać zawarta w formie ustnej lub pisemnej. Umowa ustna jest równie wiążąca dla stron, co umowa pisemna.

Cesja wierzytelności oznacza przeniesienie uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi na nabywcę wierzytelności, na podstawie umowy cesji. Aby doszło do cesji nie jest potrzebna zgoda osoby zadłużonej. W praktyce cesja wierzytelności oznacza, że zobowiązanie należy spłacać nowemu wierzycielowi w miejsce poprzedniego.

Wierzyciel może egzekwować spłatę zobowiązania w drodze przymusu państwowego. Pierwszym krokiem jest wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Po uzyskaniu orzeczenia zasądzającego należność i zaopatrzeniu go przez sąd w klauzulę wykonalności, wierzyciel może wystąpić do komornika sądowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z majątku osoby zadłużonej.

Jak możemy ci pomóc?

Pomożemy Państwu rozwiązać problem w spłacie zaległego zadłużenia bez dodatkowych kosztów i niepotrzebnego stresu

Wszystko było zrealizowane rzeczowo z pozytywnym wynikiem dla mojej firmy. Profesjonalne podejście do każdego klienta oraz mocne zaangażowanie w sprawę to atuty tejże firmy windykacyjnej, która jest w każdym calu godna zaufania.

theme_placeholder
Karolina S.
KarPoni

Szukasz pierwszorzędnego konsultanta ds. windykacji?