Dane kontaktowe

EFFICENTER sp. z o.o.

Migdałowa 4, 02-796 Warszawa KRS 0000690682, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie NIP 9512443538; REGON 368063998 Kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł, wpłacony
w całości Konto: Millennium Bank S.A. nr  92 1160 2202 0000 0003 3353 6364

Formularz kontaktowy