EFFICENTER – The center of efficacy

Jesteśmy bardzo dobrze zorganizowaną Firmą Windykacyjną z polskim kapitałem.
W naszych działaniach kierujemy się skutecznością i dobrem naszego Klienta. Specjalizujemy się w dochodzeniu należności z tytułu pożyczek, nasz core business to windykacja masowa należności o niewielkich nominałach, gdyż mamy ku temu warsztat, siły i szereg doświadczeń. Swoją działalność koncentrujemy na zakupach wierzytelności i ich kompleksowej obsłudze.

Z klientami współpracujemy również w ramach stałej współpracy w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych. Naszym Klientom pomagamy zarządzać wierzytelnościami oraz dajemy im bezpieczeństwo i wsparcie pozwalając uniknąć kłopotów, jakie niesie ze sobą utrata płynności finansowej. Jako firma windykacyjna działająca na terenie całego kraju, zawsze dostosowujemy model naszego działania do specyfiki powierzonej nam sprawy, a odzyskiwanie długów rozpoczynamy bezzwłocznie po przekazaniu nam wierzytelności.

Windykacja zadłużenia jest przez nas realizowana przede wszystkim na drodze polubownego porozumienia z Dłużnikiem, którego traktujemy jak równego sobie partnera w negocjacjach. Drogę sądową traktujemy jako ostateczność w sytuacjach, w których kontakt z Dłużnikiem jest niemożliwy bądź też całkowicie odmawia on współpracy.

Działamy przede wszystkim w sposób etyczny, dbając o interes i dobre imię naszych Dłużników oraz Klientów. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o przepisy prawa, a także standardy branżowe oraz zasady współżycia społecznego. Nasz rozwój opieramy na innowacyjności, profesjonalizmie działania oraz wiarygodności.

„Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ilość posiadanych pieniędzy” T. Harv Eker

SZYBKO reagujemy na potrzeby Klientów i Dłużników a nasze procedury są proste

ELASTYCZNIE podchodzimy do oczekiwań naszych Klientów oraz możliwości finansowych Dłużników

SUMIENNIE wykonujemy powierzone nam zadania z zachowaniem najwyższych standardów w zgodzie z literą prawa i procedurami wewnętrznymi

SKUTECZNIE zarządzamy powierzonymi wierzytelnościami, a wysoka efektywność jest dla nas priorytetem

KOMPLEKSOWO realizujemy proces windykacji od etapu polubownego po egzekucję komorniczą

 

Dlaczego my

Zakup wierzytelności

To optymalne rozwiązanie dla wierzycieli, którzy są zainteresowani szybkim spieniężeniem swoich należności. Pozyskane środki można wykorzystać na bieżącą działalność, unikając procesu windykacji należności.

Firma Efficenter sp. z o.o. kupuje wierzytelności pochodzące głównie z tytułu pożyczek chwilówek, na podstawie umowy przelewu wierzytelności zwanej inaczej cesją wierzytelności. Jest to więc umowa sprzedaży Państwa prawa majątkowego, mająca oparcie w przepisach polskiego kodeksu cywilnego. Na tej podstawie przejmujemy całą wierzytelność wraz ze wszystkimi prawami z nią związanymi, natomiast nasi Klienci otrzymują z góry określoną zapłatę w ustalonym terminie.

Cena zakupu oraz termin płatności ustalane są indywidualnie na podstawie okresu przeterminowania wierzytelności, jej wysokości, kondycji finansowej dłużnika oraz przedstawionych dokumentów potwierdzających jej bezsporność i wymagalność.

Windykacja polubowna

Jej celem jest odzyskanie należności w możliwie krótkim czasie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych sposobów dla danej kategorii wierzytelności.

Proces polubowny obejmuje bardzo szeroki zakres działań windykacyjnych indywidualnie dopasowanych do każdego Klienta i Dłużnika. Wykorzystujemy szereg narzędzi dobranych do specyfiki portfela należności oraz potrzeb naszych partnerów biznesowych. Stąd też przyjmowany do obsługi pakiet wierzytelności każdorazowo poddawany jest analizie, a odpowiednie know-how, znajomość specyfiki branży oraz proces dostosowany do rodzaju spraw umożliwia skuteczne zarządzanie portfelem i precyzyjne zaplanowanie działań windykacyjnych. Realizujemy również procesy restrukturyzacji, a także podpisujemy porozumienia spłaty ratalnej. W obszarze procesu polubownego kładziemy duży nacisk na dotarcie do klienta, nawiązanie z nim kontaktu i ustalenie realnej możliwości spłaty zadłużenia.

Windykacja sądowa

Drogę sądową traktujemy jako ostateczność w sytuacjach, w których kontakt z Dłużnikiem jest niemożliwy bądź też całkowicie odmawia on współpracy. Decydując się na wkroczenie na drogę sądową kierujemy się poniższym schematem:

Prowadzimy postępowanie przedsądowe mające na celu polubowne rozwiązanie sporu.

Prowadzimy postępowania sądowe w głównie w EPU.

Reprezentujemy wierzycieli w toku postępowań upadłościowych i naprawczych.

Prowadzimy postępowania spadkowe. Ustalamy kręg spadkobierców Dłużników i wszczynamy postępowanie mające na celu uzyskanie tytułu wykonawczego na spadkobiercę.

Prowadzimy aktywny nadzór nad tokiem postępowania sądowego.

Egzekucja komornicza

To etap windykacji należności, który ma na celu ostateczne wyegzekwowanie należności od dłużnika. Prowadzone po uzyskaniu prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty wówczas podejmujemy czynności dochodzenia roszczeń w drodze egzekucji komorniczej.

Współpracujemy z komornikami sądowymi na terenie całego kraju. Na życzenie Klienta sprawę kierujemy również do preferowanego przez niego komornika sądowego. Posiadamy również własną listę komorników, z którymi z różnych względów nie należy współpracować. Co ważne, to klient decyduje do którego komornika trafi egzekucja jego roszczeń.

Szukasz pierwszorzędnego konsultanta ds. windykacji?