STREFA INWESTORA

STREFA INWESTORA

Inwestycja w zakup portfeli wierzytelności cechuje się niskim ryzykiem w stosunku do wysokiej stopy zwrotu z inwestycji. Tego typu inwestycje są zupełnie niezależne od warunków na rynkach finansowych, w tym rynkach akcji, co stanowi bardzo dużą zaletę tego typu inwestycji i pozwala na zminimalizowanie ryzyka jakie niosą za sobą inwestycje.

Efficenter sp. z o.o. systematycznie zakupuje portfele wierzytelności. Specjalizujemy się w zakupie wierzytelności masowych o stosunkowo niewielkich saldach głównie z firm pożyczkowych. Nasi dłużnicy to w głównej mierze osoby fizyczne (tzw. portfele B2C).

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów inwestycyjnych prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego.

INFORMACJE KONTAKTOWE

EFFICENTER sp. z o.o.

Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

KRS 0000690682, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie

NIP 9512443538; REGON 368063998

Kapitał zakładowy 200 000,00 zł, wpłacony w całości

Konto: Millennium Bank S.A.

nr  92 1160 2202 0000 0003 3353 6364

Tel: 22 428 18 08

E-mail: biuro@efficenter.pl

Strefa inwestora | EFFICENTER