wczytywanie
logo
  • zdjęcie na stronę Efficenter

Marcin Lewandowski

Prezes Zarządu

Marcin Lewandowski – absolwent Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2000 w branży security w AAT Trading Company. W latach 2004-2006 pełnił funkcję Dyrektora w firmie GV Polska, nadzorował tworzenie i prowadzenie oddziału spółki oraz był odpowiedzialny za politykę sprzedaży. W latach 2006 – 2007 Dyrektor oddziału firmy Alpol. Od 2007 prowadzi własną działalność gospodarczą, a od 2011 jest pełnomocnikiem spółki F.L. Clover, w której jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami, pozyskiwanie kapitału oraz nadzoruje realizację strategii spółki w zakresie obrotu nieruchomościami. Od lipca 2014 r. do marca 2017r pełnił funkcję Dyrektora Finansowego i Prokurenta spółki Suisse Légiste. Był odpowiedzialny za wyceny portfeli wierzytelności oraz nadzór i wdrożenie strategii rozwoju spółki w zakresie zarządzania wierzytelnościami zakupionymi na własny rachunek. Koordynował działania mające na celu stworzenie sekurytyzacyjnego zamkniętego funduszu inwestycyjnego oraz uzyskanie przez spółkę licencji KNF na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi. Od września 2017r pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki EFFICENTER zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami.

 

Marcin Lewandowski | EFFICENTER